Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam Việt Nam bao gồm 17 tỉnh từ Bình Phước trở xuống phía nam và hai thành phố:Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ.Là vùng đất năng động và đa văn hóa, miền Nam hằng năm thu hút hàng triệu du khách đến tham quan.Đây là điểm đến lí tưởng cho ta lựa chọn

Thông tin bổ sung

 • Nơi đi TP Hồ Chí Minh
 • Nơi đến Bình Thuận
 • Ngày đi Hằng ngày
 • Thời gian 2 ngày 1 đêm

Thông tin bổ sung

 • Nơi đi Đà Nẵng
 • Nơi đến Cà Mau
 • Ngày đi Hằng ngày
 • Thời gian 3 ngày 2 đêm

Thông tin bổ sung

 • Nơi đi TP Hồ Chí Minh
 • Nơi đến Cần Thơ
 • Ngày đi Hằng ngày
 • Thời gian 5 ngày 4 đêm

Thông tin bổ sung

 • Nơi đi TP Hồ Chí Minh
 • Nơi đến Tây Ninh
 • Ngày đi Hằng ngày
 • Thời gian 5 ngày 4 đêm

Thông tin bổ sung

 • Nơi đi Đà Nẵng
 • Nơi đến Lâm Đồng
 • Ngày đi Hằng ngày
 • Thời gian 3 ngày 2 đêm