VISA VIỆT NAM & nhập cảnh

VIỆT NAM VISA & nhập cảnh

 

KINH DOANH & DU LỊCH visa khi nhập cảnh - DỊCH VỤ VISA URGENT

Phí dịch vụ của chúng tôi dưới đây không bao gồm lệ phí dán tem lên USD 35/pp được nộp trực tiếp tại sân bay. Bạn sẽ được hoàn trả 100% trong trường hợp ứng dụng của bạn bị từ chối

CHẾ CẤP BÁCH (1-2 ngày làm việc)

Đối với xử lý khẩn cấp, xin vui lòng thêm USD 5/pax từ các báo ở trên cho dịch vụ của chúng tôi.

DU LỊCH & KINH DOANH VISA phê duyệt MÃ

- Phí dịch vụ của chúng tôi dưới đây không bao gồm lệ phí dập khoảng USD 35-65/pp được nộp trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán (lệ phí đóng dấu khác nhau từ Đại sứ quán Đại sứ quán).
- Bạn sẽ được hoàn trả 100% trong trường hợp của bạn ứng dụng bị từ chối.

CHẾ CẤP BÁCH (1-2 ngày làm việc)

Đối với xử lý khẩn cấp, xin vui lòng thêm USD 5/pax từ các báo ở trên cho dịch vụ của chúng tôi.

Nguyên tắc hoạt động

Sau khi nhận được đơn và thanh toán (sẽ được thông báo sau khi nhận được thông tin của bạn), chúng tôi sẽ xử lý thị thực ngay lập tức. Bạn có thể mong đợi quá trình mất 2 đến 4 ngày làm việc, và trong trường hợp khẩn cấp, các dịch vụ khẩn cấp chỉ mất 1-2 ngày làm việc. "Visa trên Đến" : Sau khi phê duyệt, chúng tôi sẽ fax hoặc gửi email cho bạn một bản sao của thư phê duyệt như một file đính kèm. Xin nhớ mang theo ít nhất 2 ảnh chân dung cỡ quy định hộ chiếu (2in x 2in, hoặc 5.08cm x 5.08cm).

"Phê duyệt Mã Visa" : Sau khi phê duyệt, chúng tôi sẽ fax hoặc gửi email cho bạn một bản sao của thư phê duyệt với mã như là một tập tin đính kèm. Sau đó bạn sẽ phải tiến tới Đại sứ quán Việt Nam hoặc Lãnh sự quán để có được thị thực của bạn

YÊU CẦU XIN

    Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng.
    Hình thức ứng dụng hoặc thư chấp thuận.
    02 ảnh chân dung cỡ quy định hộ chiếu (2in x 2in hoặc 5.08cm x 5.08cm).
    Lệ phí thị thực: phạm vi của USD 45-85 nếu ứng dụng được gửi trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc 25-55 USD nếu visa của bạn đã được chấp thuận trước. Lệ phí này phụ thuộc vào Đại sứ quán và loại thị thực.